Strategisk rådgivning og gjennomføring

Med omgivelser i hurtig endring har bedrifter behov for inngående strategisk forståelse som underlag for beslutninger.

Norscan har siden etableringen i 1991 arbeidet mye med bedrifters strategiske analyser og planer. Vi påtar oss både gjennomføring av slike analyser og vurdering av andres analyser, begge deler vanligvis i samarbeid med bedriftens egne ressurser. Vår erfaring som toppledere og rådgivere har gitt oss bred erfaring og kompetanse til å forstå bedrifter av ulik karakter og til å vurdere strategiske muligheter og trusler.

For eiere, styrer og ledelse bidrar Norscan med:

  • Utarbeidelse og/eller vurdering av strategiske analyser og planer.
  • Samtalepartner om strategiske utfordringer
  • Utarbeide beslutningsunderlag
  • Vurdering av/bistand med scenarier, SWOT analyser, etc 
  • Implementering av strategier – herunder organisering, deltagelse i styrer eller management for hire