Kjøp og salg av virksomheter

Kjøp

Norscans team har lang og bred erfaring med strategisk forretningsutvikling og har gjennomført et betydelig antall oppkjøp. Identifisering av kandidater, tilnærming og gjennomføring er Norscans styrke.

Salg

Forberedelser

Norscan har betydelig erfaring ved forberedelse til og salg av virksomheter. I forberedelsesprosessen ligger ofte den største verdiskaping. Her har Norscan sin styrke.

Gjennomføring - BCMS Norge

Selve salgsprosessen blir normalt gjennomført i regi av BCMS Norge som er et datterselskap av Norscan og som kun driver med salg av selskaper basert på et konsept som er utviklet av BCMS som er Europas ledende aktør på salg av selskaper.

BCMS Norges konsept er beskrevet på deres egen nettside: www.bcmscorporate.no