Partnere

Jarl Whist
Jarl Whist, Partner og Styreleder
Siviløkonom NHH
Tel: +47 23 10 38 05
E-mail:
Mobil: +47 906 29 380

Jarl Whist har mer enn 20 års erfaring med rådgivning innen strategi, forretningsutvikling, restrukturering, M&A, work-outs og interimledelse.  Han har erfaring fra en lang rekke bransjer.

Tidligere Viseadm. dir i Chr. Bank & Kreditkasse, Arbeidende Styreformann i EuroNordic Corporate Finance Group, Adm. direktør i Anfi Gruppen og  Managing Partner i Norscan Partners.

Utvalgte nåværende styreverv:
Fred. Olsen SA, Anfi Gruppen, Emerging Europe Land Development, Boligutvikling Berlin og Global Aktiv Invest.

Jon Sivert Nielsen
Jon Sivert Nielsen, Managing Partner
Sivilingeniør NTNU, Siviløkonom NHH
Tel: +47 23 10 38 11
E-mail:
Mobil: +47 905 73076

Jon Sivert Nielsen begynte som rådgiver i 2002. Han har lang erfaring som adm.dir i store og mellomstore konsern. I disse rollene har han vært dypt engasjert i utvikling og implementering av strategi, kjøp og salg av virksomheter, restrukturering og avvikling av virksomheter. Han har bred internasjonal erfaring og erfaring fra en rekke ulike industribransjer. Jon Sivert har gode analytiske evner, kommuniserer godt og er resultatorientert.

Tidligere stillinger:

Direktør i Kværner ASA, Adm.dir. Kværner Eureka konsern, Adm.dir. Norconsult, temporær adm.dir i Blom ASA og Johan G Olsen Betong

Utvalgte nåværende og tidligere styreverv: En rekke konsernselskaper i Kværner konsernet i Norge, Europa og Asia, samt i en del mindre privateide selskap

Gerhard Heiberg
Gerhard Heiberg, Partner
Siviløkonom Handelshøyskolen i København
Tel: +47 23 10 38 00
E-mail:
Mobil: +47 926 26 600

Tidligere konsernsjef og adm. direktør i Aker and Vinterolympiaden på Lillehammer, for tiden Chairman i IOC Marketing Commission og medlem av IOC Executive Board.

Utvalgte nåværende og tidligere styreverv: Styreformann Den Norske Bank, Styreformann Norwegian Trade Council, Petroleum Geo-Services.

Stein Aukner
Stein Aukner, Partner
Siviløkonom Handelshøyskolen i København
Master of Finance, Autorisert Finansanalytiker, NHH
Tel: +47 23 10 38 107
E-mail:
Mobil: +47 90 12 39 53

Stein Aukner har bred erfaring fra så vel styreposisjoner som operative roller med fokus på strategi, kjøp og salg av bedrifter, og finansiering.  Han har arbeidet innen et bredt spekter av bedrifter og har spesiell kunnskap innen verdsettelse og finansiell strategi.

Tidligere operative roller:CEO Oslo Finans , CEO Christiania Fonds, CFO Norden Forsikring

Management for Hire: CEO A.L.Industrier, CEO Johan G. Olsen, CFO Kongsberg Energi, CFO Setsaas Gruppen

Utvalgte nåværende og tidligere styreverv: Agra Industrier, Bama Gruppen, Møller Gruppen, Storm Real Estate, Agasti Holding, Nerliens Meszansky, Urmaker Bjerke, Thor Dahl.

Truls Nyquist
Truls Nyquist, Partner
Siviløkonom BI og IMEDE
Tel: +47 23 10 38 12
E-mail:
Mobil: +47 913 55 566

Truls Nyquist har 25 års bank- og finanserfaring samt 15 år som rådgiver med fokus på finans, strategi, restrukturering, M&A og internasjonal forretningsvirksomhet.  Hans bransjekunnskap er spesielt god på finans, grønn energi, industrivirksomhet samt eiendom. 

Tidligere EVP og investeringsdirektør i Kreditkassen, adm dir i Norgeskreditt, adm dir. PK Christiania Bank Singapore samt partner i Hartmark Consulting.

Utvalgte nåværende og tidligere styreverv:
Industribanken, Norske Liv, K Finans, K Holding, Norsk Skipshypothekbank, Norgeskreditt, Personalhuset, Arbaflame, Cleanergi og EuroVenture Nordica

Leiv L. Nergaard
Leiv L. Nergaard, Partner
Siviløkonom NHH
Tel: +47 23 10 38 06
E-mail:
Mobil: +47 918 06 231

Leiv L. Nergaard har praktisert som rådgiver siden 2007. Hovedområdene har vært M&A, foretaksstrategi, foretaksstyring, deltakelse i bedriftsstyrer (børsnoterte og unoterte) og granskning. Han avsluttet I 2006 en 38 år lang karriere  i Norsk Hydro hvor han bl.a. i  12 år var CFO og medlem av konsernledelsen.

Utvalgte nåværende og tidligere styreverv:

Joma International AS, Clean Marine AS, Storebrand ASA (leder), Rieber & Søn ASA (leder), Yara International ASA.

Brynjulf Lomsdalen
Brynjulf Lomsdalen, Partner
Bachelor Statsvitenskap, Universitet i Oslo/Bergen
Tel: +47 23 10 38 14
E-mail:
Mobil: +47 482 45 707

Brynjulf Lomsdalen har arbeidserfaring fra corporate finance, rådgivning,  finansdirektør og daglig leder innen ulike bransjer.  Han  har vært tilknyttet Norscan i 15 år og har hatt en overvekt av management for hire oppdrag.

Tidligere  finansdirektør i Anfi del Mar og administrerende direktør i Aqualyng Holding AS, begge internasjonale operasjoner.

Audun Røneid
Audun Røneid, Partner
Siviløkonom BI
Tel: +47 23 10 38 04
E-mail:
Mobil: +47 950 85 846

Audun Røneid har bred erfaring fra ledelse av økonomifunksjon i større industribedrifter. Han har i tillegg erfaring fra etablering av Joint Ventures i Asia, operasjonell- og finansiell restrukturering av selskaper samt prosjektledelse ved implementering an ERP/økonomistyresystemer.

Tidligere operative roller: CFO Norske Skogindustrier, CFO Davie Yards Inc., CFO Jotun, CFO Aker Yards, SVP Finance Kværner Oil & Gas, SVP Finance Kvæner Ships Equipment

Management for Hire: CFO Høegh FLNG, CFO Otrum 

Utvalgte nåværende og tidligere styreverv:  Styremedlem i datterselskaper av Norske Skogindustrier, Jotun, Kværner og Aker både i Europa, Asia og Amerika.

Anders Hennum
Anders Hennum, Partner
Siviløkonom NHH
Tel: +47 23 10 38 15
E-mail:
Mobil: +47 908 81 518

Anders Hennum begynte som rådgiver i 2014.  Han har de siste 20 årene arbeidet som divisjonssjef og selkapsleder i internasjonale industrivirksomheter rettet mot B2B markedet.  Han har arbeidet mye med strategiske problemstillinger, operasjonell restrukturering og alle faser knyttet til kjøp og salg av virksomheter.  Han har også erfaring med avvikling av virksomheter og nedleggelse av fabrikker.

Tidligere Adm Dir Sönnichsen as, Konserndirektør  Dyno Nobel ASA, Adm Dir Methanor v.o.f., Nederland

Utvalgte nåværende og tidligere styreverv:

Styremedlem i mange datterselskap og joint ventures i Dyno ASA/ Dyno Nobel ASA i Europa, Asia og Afrika samt ulike internasjonale bransjeorganisasjoner. Styremedlem Sunnaas Sykehus HF

Gudbrand Jevne
Gudbrand Jevne, Partner
Siviløkonom NHH
E-mail:
Mobil: 916 24 200

Gudbrand Jevne har lang erfaring som leder av kunnskapsbedrifter og har vært adm. Direktør i TNS Gallup i 16 år. Han har ekspertise innenfor strategi, markedsføring og analyse og erfaring bl.a. fra transformasjon av bedriftskultur, tjenesteinnovasjon, omstilling og effektivisering innenfor konsulent-, media og industrivirksomhet.

Tidligere stillinger: Økonomidirektør og markedsdirektør i Aftenposten.

Utvalgte nåværende og tidligere styreverv:
Fronteer Solutions AS, TNS Gallup AS. 

Terje Namtvedt
Terje Namtvedt, Partner
Siviløkonom Harvard Business School
Tel: +47 23 10 38 07
E-mail:
Mobil: +47 900 21 282

Terje Namtvedt har 25 års erfaring som rådgiver, med fokus på områder som strategi, restrukturering, misligholdte lån, kjøp/salg av bedrifter og finansiering. Han har arbeidet innen et bredt spekter av bedrifter og har spesiell kunnskap innen investering i og utvikling av eiendom.

Tidligere direktør i IBM, Leasing Service, Ted Bates.

Utvalgte nåværende og tidligere styreverv:
BN Kreditt ASA, BN Bank ASA, BN Boligkreditt AS, Nydalens Compagnie AS, EOS Industriplast Aps, Nor-Bygg AS, Thor Dahl AS.