Eierskap og kapital

Eierskapsutvikling

Dette må fra eiernes side vurderes løpende som en del av bedriftens strategiske arbeid. Mest sentralt i denne problemstillingen står kapital og kompetanse.

Ny kapital

 • Strategisk ekspansjon
 • Omstilling /krise
 • Partnerskap
 • Privat plassering
 • Børsnotering

Kompetanse

 • Riktig sammensetning og relevant kompetanse i styret
 • Daglig ledelse og organisering. Har selskapet riktig og tilstrekkelig kompetanse og er den riktig organisert?
 • Spesielle utfordringer ved offentlig eide bedrifter og generasjonsskifte.

Eierstyring

Sentralt her er kompetanse og styrearbeid. Nødvendig profesjonalitet i styrearbeidet er viktig i et hvert eierskap enten det gjelder børsnoterte, familieeide eller offentlig eide selskaper.

Generasjonsskifte
Ved generasjonsskifter er følgende problemstillinger sentrale:

 • Kompetanse for videreføring av virksomheten
 • Deltagelse i styret og drift
 • Oppdeling av virksomheten
 • Salg av deler av virksomheten