Kompetanseprofil

Kompetanseprofil

 • Toppledelse
 • Finans / økonomi
 • Styrearbeid
 • Nettverk
 • Uavhengighet
 • Corporate Governance
 • Strategisk analyse
 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Internasjonal forretningsutvikling
 • Finansiell restrukturering
 • Operasjonell restrukturering
 • Nedbygging/avvikling av virksomheter

Erfaring fra store bedrifter

 • Norsk Hydro
 • Kreditkassen (Nordea)
 • Kværner (Aker Solutions)
 • Norske Skog
 • Dyno
 • Jotun 

Styreverv i ulike bransjer

 • Børsnoterte selskaper
 • Familieeide selskaper
 • Bedrifter i oppstartsfasen
 • Bedrifter under restrukturering