Finansiell/Operasjonell restrukturering

Finansiell restrukturering

Engasjering av finansiell rådgiver i en tidlig fase kan være avgjørende for utfallet av en refinansiering

Norscan har omfattende erfaring fra finansiell restrukturering både fra låntagers og långivers side og kan tilby

  • Uavhengig rådgivning til eiere, styre og ledelse
  • Vurdering/utarbeiding av forslag til kapitalstruktur / refinansieringsplan
  • Stabilisering av virksomhet gjennom for eksempel salg av aktiva, reforhandling av salgs-/innkjøpsavtaler, likviditetstilførsel
  • Bistå egenkapitalinnhenting / identifisere og kontakte investorer
  • Identifisere eventuelt nye långivere
  • Forhandle med gamle og nye långivere
  • Dialog med alle involverte parter gjennom refinansieringsprosessen

Operasjonell restrukturering

De fleste bedrifter vil fra tid til annen ha behov for restrukturering av virksomheten for å bedre bedriftens lønnsomhet

Norscan har lang erfaring fra planlegging og gjennomføring av restruktureringer både fra større- og mellomstore selskaper, og kan tilby

Uavhengig rådgivning til bedriftens eiere, styre og/eller ledelse:

  • Vurdering/utarbeiding av restruktureringsplan
  • Implementering av plan
  • Prosjektledelse