Norscans modell for Strategisk Forretningsutvikling

Erfaring, Nettverk, Kompetanse
Strategisk analyse
Norscan's roller
Rådgivning
Styrearbeid
Interim ledelse

Når kan vi bistå?

Ved store forandringer….

 • Det vurderes videre eierskap, inkl. generasjonsskifte
 • Utilfredsstillende inntjening
 • Strukturelle endringer i bransjen

… og generelt ved

 • Behov for kartlegging og analyse av situasjonen og mulige strategiske veivalg
 • Forretningsmessig granskning

Strategiske virkemidler

 • Oppkjøp – særlig ved nisjekjøp, utfyllende marked/kompetanse etc
 • Salg av hele/deler av virksomheten
 • Reorganisering
 • Finansiering

Våre kunder er

 • Eiere, styre, og ledelse i mellomstore og mindre bedrifter 
 • Store bedrifter med virksomhet utenfor kjernen eller som erverver kompletterende virksomhet
 • Private Equity fond
 • Fylkeskommuner og kommuner som eiere av kommersiell virksomhet